• הנחייה ומעקב תקופתיים.
  • הכנת "פרופיל אישי" של גורמי הסיכון המותאם למשתקם לאחר אירוע לבבי.
  • התאמת פעילות גופנית סדירה ונכונה המותאמת אישית למשתקם לאחר אירוע לבבי.