• עזרה והכוונה בנושאים רפואיים שונים.
  • מקורות מידע אלקטרוניים, קבלת סיכום עדכני ומודפס בעניין השאלה הנדונה.